Er zijn 4 Nieuwsberichten

Verdeling huur opbrengsten
Als een directeur-grootaandeelhouder het bedrijfspand aan zijn eigen BV verhuurt, wordt bij het verwerken van de huuropbrengst in de belastingaangiften vaak een fout gemaakt die belastinggeld kost. Wilt u hier meer over weten, laat dit dan even weten via het contact formulier. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk laten weten hoe de belastingbesparing tot stand komt.

Niet zomaar binnen vallen
In bepaalde branches komt het vaak voor dat de Belastingdienst een zogenaamde "waarneming ter plaatse" (WTP) ddoet, bijvoorbeeld om te controleren of er "anonieme" werknemers rondlopen. De eerste keer dat de Belastingdienst zo'n WTP wil doen, moet dit vooraf schriftelijk worden aangekondigd. De Fiscus mag dus niet zomaar volledig onverwacht binnenvallen. In de praktijk blijkt dat de fiscus zich hier niet altijd aan houdt. (Bron: Tips & Advies Belastingen)

Grijs kenteken op de schop?
Grijs kenteken Ondernemers en gehandicapten met een aangepaste auto kunnen jaarlijks compensatie krijgen voor de afschaffing van de lage motorrijtuigenbelasting behorend bij het grijs kenteken. BTW-ondernemers BTW-ondernemers krijgen een recht op teruggaaf van BPM voor bestelauto's die meer dan bijkomstig in de onderneming worden gebruikt. Ook komen zij in aanmerking voor een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting onbedoeld particulier gebruik tegen te gaan, komt er een breder en scherper toezicht vooraf bij het verlenen van het BTW-ondernemerschap en een scherpere controle en handhaving achteraf Uitgangspunt bij de nieuwe regeling is dat ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden van de nieuwe teruggaafregeling. Een ondernemer die een nieuwe bestelauto koopt, betaalt aan zijn leverancier een bedrag inclusief BPM. De koper vraagt de BPM vervolgens terug bij de Belastingdienst. Deze controleert het verzoek en zorgt voor de teruggaaf. Doorgaans zal met deze procedure niet meer dan één maand gemoeid zijn. Voor de motorrijtuigenbelasting zal vanaf het eerste moment waarop een ondernemer over een bestelauto beschikt, het juiste tarief van toepassing zijn. Als een ondernemer zijn bestelauto niet meer als ondernemer gebruikt, bijvoorbeeld bij beëindiging van de onderneming of verkoop van de bestelauto, is hij alsnog (een deel van) de BPM verschuldigd. Dit geldt alleen de eerste vijf jaren na registratie van de bestelauto. Wanneer achteraf blijkt dat ten onrechte een teruggaaf van belasting is verleend, kan de inspecteur een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting. Naast de grijze kentekenregeling voor ondernemers wordt in deze nota van wijziging ook voorgesteld de motorrijtuigenbelasting voor grijze kentekens te verhogen met 50 miljoen euro. Met beide maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de motie Verhagen cs. Particulieren Voor particulieren die gebruik maken van het grijs kenteken verdwijnen de voordelen van het grijs kenteken. Zo zal het tarief motorrijtuigenbelasting worden verhoogd tot het tarief dat voor personenauto's geldt en zal er bij de aanschaf van een nieuwe auto BPM betaald moeten worden. Particulieren die nu nog op een grijs kenteken rijden en dat willen omzetten, zullen geen naheffing BPM krijgen.

Electronisch aangeven
Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om elektronisch aangifte te doen. Deze verplichting geldt voor administratieplichtigen die in Nederland wonen of gevestigd zijn. Meer hierover kunt u lezen op www.belastingdienst.nl